Mực lăn tay tại nhà

Mực đỏ lăn tay

Mực đỏ lăn tayMặc dù bạn sở hữu thể kiếm màu mực đỏ điểm chỉ của công chứng viên nhưng những cơ quan công chứng khả năng cao sử dụng màu đen, và 1 số nơi lại dùng mực lăn tay hoặc xanh lam vì ba màu này có độ tương phản khá cao khi in trên giấy.

Về vấn đề nắm tới bắt buộc phải lấy dấu vân tay hay không, Điều 48 Luật Công chứng 2014 nêu rõ:

1. Người yêu cầu chứng thực, người thực hiện chứng, người phiên dịch phải ký hợp đồng, giao dịch trước người công chứng. Trong trường hợp người được ủy quyền ký hài hòa đồng mang tổ chức tín dụng hoặc Chủ đầu tư khác đã đăng ký chữ ký loại mang tổ chức công chứng thì người này được ký trước hợp đồng; Công chứng viên phải đối chiếu chữ ký của mình trên hợp đồng mang chữ ký loại trước khi tiến hành công chứng.

2. Dấu vân tay có thể thay thế chữ ký trong trường hợp người chứng thực, người làm chứng hoặc người phiên dịch không thể ký do khuyết tật hoặc không biết ký. Khi chỉ tay, người chứng thực, người chứng kiến ​​hoặc người phiên dịch tiêu dùng ngón trỏ tay phải; Nếu bạn không thể chỉ bằng ngón trỏ bên phải, hãy chỉ bằng ngón trỏ bên trái; Nếu không thể chỉ bằng hai ngón trỏ này thì hãy chỉ bằng ngón khác và chỉ rõ ngón tay, bàn tay nào đang chỉ vào.

3. Việc lấy dấu vân tay cũng sở hữu thể được làm cùng lúc mang việc ký trong các trường hợp sau:

a) Hợp pháp hóa di chúc;

b) theo sở thích của người yêu cầu chứng thực;

c) Công chứng viên xét thấy buộc bắt buộc thiết phải tự vệ quyền lợi của người yêu cầu chứng thực.

Hộp mực lăn tay đám cưới - Báo giá mực lăn đỏ đen giá rẻ