Cúng nhà mới cho căn phòng

Văn khấn nhập trạch cúng vào nhà mới

Khi dọn về nhà mới, nghi lễ văn khấn cúng nhà mới gồm hai phần. Văn khấn mang thần linh và Tổ tiên

Đặc thù, bạn bắt buộc đọc văn khấn mang thần linh trước khi đọc văn khấn mang Tổ tiên. Nội dung của lời thề bắt buộc phản ánh mong cần của chủ sở hữu. đồng thời chuyển đến nhà mới và xin phép thần linh chuyển bàn thờ đến vị trí mới. cúng nhà mới

Cúng nhà mới cho ngôi nhà