Cúng động thổ cho các chủ gia đình

Cúng động thổ thắp bao nhiêu cây nhang

gia chủ sắp xếp cúng động thổ thắp bao nhiêu cây nhang những lễ vật trên một chiếc bàn nhỏ và mua một nơi tốt nhất trong khu đất. Sau đó, thắp 2 cây đèn cầy và đốt 7 cây nhang nếu gia chủ là nam và 9 cây nhang nếu chủ hộ là nữ. Sau đó, đặt ba cây nhang trên mâm cúng: ba cây dưới đất và một cây (hoặc ba cây cho phụ nữ).

Sau đó, gia chủ cúng động thổ thắp bao nhiêu cây nhang vái lạy bốn phương, tám hướng và đọc bài khấn cúng thổ..

Sau khi đọc xong, hương khói gần như tắt, chủ hộ quay sang rải tiền vàng, đồ mã và rắc muối gạo và tự tay cuốc đất hoặc đặt viên gạch đầu tiên vào công trình để xin động thổ. Tại thời điểm này, thợ xây dựng với thể mở đầu thi công.Cúng động thổ thắp bao nhiêu cây nhangKhi mượn tuổi của người khác, người làm lễ buộc bắt buộc đọc thêm một bài văn khấn mượn tuổi sửa nhà và chủ nhà buộc bắt buộc lánh đi nơi khác cho đến khi nghi lễ hoàn thành.

Khi lễ kết thúc, đợi hương cháy gần hết, mới hóa tiền vàng và rải muối và gạo ở những nơi đã được sẵn sàng sang sửa. Người chủ lễ buộc bắt buộc tháo dỡ công trình hoặc cuốc đất vào vị trí động thổ một cách tự tay.

Cúng động thổ cho các chủ hộ - Nghi lễ cúng xây công trình nhiều yếu tố